SOU PERO NAKOV

Edukimi i gjeneratave të ardhshme është përparësia e shkollës sonë
Aktivitete

Aktivitete

Aktivitete të ndryshme për nxitje të zhvillimit personal të nxënësve ...
Bashkëpunimi

Bashkëpunimi

Shkolla ka vendosur bashkëpunim me shkolla nga qytete dhe shtete të tjera...
Ekipi Menaxherial

Ekipi Menaxherial

Për menaxhim dhe punë të suksesshme me shkollën momentalisht ekipi udhëheqës përbëhet prej .....

Mirësevini në ueb faqen e
shkollës tonë

Misioni
Misioni I shkollës është që të shkoj në drejtim të punës komplekse edukativo arsimore që do të rezultojë me nxitje të zhvillimit të nxënësit dhe mësimdhënësit në mjedis të sigurt dhe jo të dhunshëm, në atmosferë të besimit të ndërsjelltë, si dhe ndërtimint e personaliteteve të përgjgjshme dhe efikase  mirë të përgatitur për arsimimi të më tutjeshëm në tregun e punës, që nënkupton plotësim të nevojave zhvillimore të nxënësve në përputhje me standardet edukativo arsimore.
Vizioni
Duam që shkolla e jonë të ofrojë aktivitete të ndryshme për nxitje të zhvillimit personal të nxënësve përmes .....

Shkolla e mesme komunale "Pero Nakov"

Komplekse edukativo arsimore që rezulton me nxitje të zhvillimit personal të nxënësit dhe mësimdhënësit në një atmosferë të sigurtë

Aktivitetet tona

Реализирање и на многу проекти и посета на многу семинари, се со цел за подобро образование и едукација на нашите идни генерации

Aktivitetet
0
Awards
0
Projektet
0
Mirënjohje
0
cta-logo

Fëmijët janë e ardhmja jonë

Për edukim më të mirë

Kontakt

St. Pirin Macedonia nr. 4

1300 Kumanovë, Maqedoni

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search